Storage for Distorted Matter

Van Hemelpoort naar Hellevuur. (collectie S.M.A.K.) 2016
Notenhouten tafel met vitrine met daarin verbrand materiaal van de treden van de hemelpoort.
Twee certificaten.

IJzerrestanten van omgesmolten Hemelpoort, die ooit 10 jaar als ikoon in Gent in de openbare ruimte stond.Omsmelting i.s.m. Hoogovens Arcelor Mittal Gent.
Diverse formaten
Mixed Media